Ekofarma

Ekofarma představuje zemědělský podnik, který se zaměřuje na ekologické hospodaření. Při hospodaření se nepoužívají umělé chemické prostředky, ale pouze přírodní produkty. Na ekofarmě se hospodář vrací k původnímu způsobu zemědělství. To znamená, že takové ekohospodaření neškodí přírodě, respektuje přirozené principy a tradiční postupy a je z dlouhodobého hlediska udržitelnější a smysluplnější.

Ekologické hospodaření má řadu výhod. Hlavní je, že se nepoužívají umělé hnojiva a postřiky, které způsobují, že půda je plná stěží odbouratelných chemických látek.

Ekofarmaření zlepšuje úrodnost půdy z dlouhodobého hlediska. Potraviny vypěstované skrz ekofarmaření disponují vysokou nutriční hodnotou, neobsahují v takové míře škodlivé chemické látky. Zvířata jsou chována šetrnějším způsobem, jejich růst a vývoj je přirozený, ne uměle urychlovaný.

Základem každého ekofarmaření je zdravá půda. Ta je životně důležitá jako pro rostliny, tak i zvířata. V rámci ekologického hospodaření se využívají postupy založené na pestrých osevných postupech, ekologickém hnojení a šetrném zpracování půdy.

Výsledkem popsaného hospodaření jsou potraviny bio kvality. Dnes je možné bio produkty koupit i v supermarketech, ale pokud chcete mít jistotu kvality, je nejlepší koupit přímo na ekofarmě či na farmářském trhu.

Ekofarma, ale nabízí mnohem více příležitosti než ta obyčejná. Rostoucí zájem o biopotraviny vede i k růstu zájmu o biohospodaření. Zájemci si mohou vyzkoušet práci na poli, starání se o zvířata. To znamená, že na takové dovolené turisté připojí své ruce k dílu. Popisované trávení času bude zajímavé zejména pro rodiny s malými dětmi, které budou z hospodářských zvířat a pro ně neznámého světa nadšené. Taková dovolená je určena pro lidi, kteří ji chtějí prožít aktivně, pro ostatní je určena obyčejná dovolená na venkově.

Pokud by jste chtěli podobnou farmu navštívit, podívejte se do našeho katalogu farem.