Co je to agroturistika?

Pokud jezdíte pravidelně na dovolenou k moři a máte pocit, že tentokrát nastal čas na změnu, zkuste si formou agroturistiky vychutnat přírodu ve venkovském prostředí. Agroturistika je totiž skvělý tip na rodinnou dovolenou s dětmi, která umožňuje strávit volný čas ve zdravém prostředí českého venkova. Stačí si vybrat z nabídek cestovních kanceláří z pobytů na selských dvorech, rančích či farmářských hospodářstvích, v jejichž okolí jsou i různé turistické atrakce na výlety, sběr lesních plodů a hub, ale i možnosti koupání v řece i přírodních nádržích.

Na farmě se určitě pro každého člena rodiny najde činnost, která ho zaujme. Vždyť takový živý kontakt s domácími zvířaty bude atraktivním zážitkem nejen pro děti, ale i dospělé, zvláště, když pocházejí z větších měst. Součástí programů farem a rančů bývá i poznávání lidových zvyků a tradic daného regionu, cykloturistika, vyzkoušení si lidových řemesel apod. Pokud si tedy potřebujete odpočinout, přijít na jiné myšlenky, vyvětrat si hlavu a zbavit se stresu, tak agroturistika je to pravé ořechové na odpoutání se od starostí všedních dnů.

Historie agroturistiky

Základy agroturistiky položila změna lidského smýšlení v 17. století, zejména romantismus a romantizování venkova. Současná agroturistika volně navazuje na tradice padesátých let, kdy pracující inteligence jezdila (někdy i dobrovolně) pomáhat sklízet úrodu, nebo těžit uhlí, a sedmdesátých a osmdesátých let, kdy studenti jezdili sklízet chmel a poznávat zemědělství. 

Lidé začali pociťovat potřebu odejít do přírody za čerstvým vzduchem, zdravou stravou a užívat si klidu. Změna lidského myšlení tak položila základy agroturistiky, jejímž smyslem je poznávání života farmářů a venkova, blízký kontakt se zvířaty, zemědělskými plodinami a zlepšení vztahu k přírodě. Jde o speciální druh venkovské turistiky, který je úzce propojen nejen se zemědělstvím, ale také s lidovými tradicemi.

Agroturistika má své zázemí v zemědělských činnostech, zejména však na rodinných farmách a představuje symbiózu s cestovním ruchem. Její pozitivním přínosem je spojení služeb cestovního ruchu s zemědělským prostředím, respektování přirozené přírodní a životní prostředí. Přispívá k tvorbě a zvelebování krajiny, umožňuje objevovat krásy a tradice regionů a přispívá k návratu člověka k přírodě a upevňování zdraví pobytem na čerstvém vzduchu.

Agroturistika je také významným druhem podnikatelské činnosti, která se může zejména pro venkov stát potenciálním zdrojem příjmů, nových pracovních příležitostí a iniciátorem celkového rozvoje obcí. Bohaté zkušenosti v této oblasti mají takové země jako Irsko, Rakousko, Itálie, Španělsko, Řecko, ale i sousední Slovensko, kde je agroturistika velmi populární.

Atraktivní venkovská turistika

Agroturistika jako forma venkovské turistiky představuje nejen bezprostřední kontakt s přírodou, ale i možnost seznámit se se stylem života na farmě, ranči nebo selském dvoře a umožňuje tak setkání s přirozeným životem na venkově. Tento druh turistiky může být spojen s ubytováním přímo na statku (farmě, ranči) , ale také s dobrovolnou neplacenou prací, nebo napodobováním tradičních i současných venkovských prací a zvyků. Česká republika má velmi dobré přírodní a geografické podmínky pro rozvoj cestovního ruchu as ním spojené aktivity jako jsou venkovská turistika a agroturistika. Základními složkami služeb, které uspokojují potřeby turistů jsou ubytovací (agrohotely, turistické ubytovny, penziony, chatové osady, kempy, v soukromí) a stravovací zařízení, doprava a průvodcovské služby. S agroturistikou jsou spojeny i tzv. doplňkové služby, které zvyšují atraktivnost ubytovacího zařízení a zlepšují jeho image na trhu s cestovním ruchem. Jde o služby za účelem využití volného času ve sportovních zařízeních, např. hřiště, sportovní kurty, cykloturistika, vodní turistika , lyžování apod.

V rámci venkovské turistiky nechybí ani kulturní vyžití formou návštěv muzeí, galerií, či skanzenů, jakož i služby týkající se provozování zařízení s lidovým folklórem, organizování jarmarků, folklórních slavností, trhů, vinobraní a pod. Venkovská turistika nabízí také možnosti zapojení turistů do atraktivních zemědělských prací, např. při sušení sena, sklizni hroznů , ovoce, zeleniny. Využívá i ovčáctví s osobitými gastronomickými ochutnávkami ovčáckých výrobků, ve vinařských regionech je to zase degustace vín. Jako nejatraktivnější způsob turistické dopravy se využívají koňské spřežení na kočáru, jezdecké koně a poníci na ježdění v přírodě. Turisté se mohou seznámí is lidovými řemesly - truhlářství, hrnčířstvím či kovářství. A konečně, k agroturistice nevyhnutelně patří i posezení u ohně, spojené s grilováním, opékáním, poslechem country a lidové hudby, aby i duše z dovolené něco měla.